Medisch Centrum Leeuwarden

Medisch Centrum Leeuwarden

MEDISCH CENTRUM LEEUWARDEN

Het MCL ligt in het zuiden van Leeuwarden en heeft een regionale functie voor de provincie Friesland. Hier vindt de behandeling van patiënten met het relatief onbekende syndroom ACNES plaats. In het centrum werken verschillende chirurgen die zich gespecialiseerd hebben in de behandeling van deze aandoeningen.

Diagnostiek en eerste behandeling van ACNES vinden vrijwel altijd op dezelfde dag plaats. Dat is prettig, zeker als u van ver komt! De chirurgen werken bij de behandeling van patiënten met ACNES nauw samen met pijnspecialisten. Ook de klinisch psycholoog en de psychiater worden, indien nodig, al in een vroeg stadium bij de behandeling betrokken.

HEELKUNDE FRIESLAND

Heelkunde Friesland is een jonge organisatie voortgekomen uit vier Friese chirurgische maatschappen. Het unieke is dat wij werken binnen de muren van het ziekenhuis, maar toch zelfstandig zijn. Hierdoor kunnen wij ons vergaand specialiseren en ons optimaal concentreren op de zorg voor de patiënt, zoals wij die voorstaan: kwalitatief zeer hoogwaardig, voor iedereen bereikbaar en toekomstbestendig.

Meer informatie: www.mcl.nl

Meer informatie: www.heelkundefriesland.nl

 

TERUG NAAR ZORGINSTELLINGEN

Date

18 januari 2018

Tags

ziekenhuis

acnes logo

Stichting Acnes Foundation.

Vanadiumweg 11f

3812 PX Amersfoort

K.v.K. 70313342

 ING : NL 67 INGB 0008 1044 25

Onze Missie

We kunnen Acnes niet de wereld uithelpen, maar we kunnen wel helpen dat iedereen die door Acnes getroffen wordt, adequaat geholpen wordt. Dit kan door de zorgverleners te doordringen van het feit dat Acnes een bijzondere aandoening is en de diagnose op een simpele wijze kan worden gesteld. Daarnaast kunnen we  advies geven aan hen die de aandoening Acnes hebben waar centra zijn die Acnes behandelen.

Privacy

De Acnes Foundation hanteert met grote zorg een ieders privacy.

Vooruitlopend op de wetgeving, welke ingaat per 28 mei 2018 hebben wij een privacyregelement waaraan wij ons strikt houden.

Hier kunt dit regelement inzien en downloaden

Acnes Foundation op Facebook

De Acnes Foundation heeft een eigen Facebook pagina. Hier doen wij berichtgeving omtrent de Acnes Foundation, Zoals wanneer er een nieuw blog van een van de deelnemende artsen uit het Acnes Foundation Netwerk online staat, of als er nieuwe ontwikkeling binnen het netwerk zijn. De Acnes Foundation en de samenwekende Zorg Centra uit het Acnes Netwerk publiceren alleen op deze facebookpagina. Met alle overige pagina's en/of fora heeft de Acnes Foundation geen enkele samenwerking en zijn de daarop geplaatste berichten geheel en al voor rekening van de beheerders hiervan.

©2017 Acnes Foundation. Patiënten Platform All Rights Reserved.

Search