ACNES NETWERK CENTRUM
Máxima Medisch Centrum

Image

Máxima Medisch Centrum (MMC) is het door het Ministerie van VWS erkende landelijke expertisecentrum voor zowel onderzoek als de behandeling van ACNES. 

Door de chirurgen van het MMC is vanaf 2002 systematisch onderzoek gedaan naar deze voorheen onbekende aandoening van pijn in de buikwand. Hiertoe is later een expertisecentrum SolviMáx opgericht alwaar jaarlijks meer dan 500 nieuwe patiënten met deze specifieke buikpijn (en eenzelfde aantal met liespijn) worden gezien. Dit expertisecentrum bevindt zich op locatie Eindhoven. Echter, ook in Veldhoven kunnen patiënten met deze klachten worden gezien. SolviMáx-artsen zijn gedreven en ambitieus om patiënten met deze specifieke buikpijn te helpen, maar ook om steeds verdergaand onderzoek te doen naar deze bijzondere vorm van pijn.

Je kunt alvast zien bij welke artsen je bij het Máxima Medisch Centrum/ Solvimáx terecht kunt.

Dr. Rudi Roumen
Dr. Rudi RoumenChirurg
Dr. Rudi Roumen is samen met dr. Marc Scheltinga de initiatiefnemer van het Solvimáx centrum voor Acnes.
Dr. Maarten Loos
Dr. Maarten LoosChirurg
Dr. Maarten Loos is in 2011 aan de Universiteit van Maastricht gepromoveerd op chronische pijn na een liesbreukoperatie. Daarbij is nog steeds actief onderzoeker m.b.t. Acnes en de behandeling hiervan.
Dr. Marc Scheltinga
Dr. Marc ScheltingaChirurg
Dr. Marc Scheltinga is een van de voortrekkers in de behandeling van Acnes.
Dr. W.A. van Dijk
Dr. W.A. van DijkChirurg
Naast trauma chirurgie is hij zich verder gaan specialiseren in lies- en buikwandpijn chirurgie. Ook dr. Van Dijk is een groot voorstander van een persoonsgerichte aanpak.
Dr. P.V. van Eerten
Dr. P.V. van EertenChirurg
Dr. Percy van Eerten heeft traumatologie als specialisatie. Voor hij in MMC kwam,heeft hij als arts op de traumahelikopter in Amsterdam gevolgen. Ook dr Van Eerten is lid van het team ter bestrijding van chronische pijn veroorzaakt door Acnes in de buik en lies.

Wat kan het Maxima Medisch Centrum je bij Acnes bieden.

Dr. Marc Scheltinga over buikwandpijn

BLOG VAN DE ACNES ARTSEN BINNEN HET ACNES NETWERK

BINNENKORT KUN JE HIER EEN BLOG VAN EEN VAN DE ARTSEN UIT HET ACNES ZORGNETWERK LEZEN

acnes logo

Stichting Acnes Foundation.

Vanadiumweg 11f

3812 PX Amersfoort

K.v.K. 70313342

 ING : NL 67 INGB 0008 1044 25

Onze Missie

We kunnen Acnes niet de wereld uithelpen, maar we kunnen wel helpen dat iedereen die door Acnes getroffen wordt, adequaat geholpen wordt. Dit kan door de zorgverleners te doordringen van het feit dat Acnes een bijzondere aandoening is en de diagnose op een simpele wijze kan worden gesteld. Daarnaast kunnen we  advies geven aan hen die de aandoening Acnes hebben waar centra zijn die Acnes behandelen.

Privacy

De Acnes Foundation hanteert met grote zorg een ieders privacy.

Vooruitlopend op de wetgeving, welke ingaat per 28 mei 2018 hebben wij een privacyregelement waaraan wij ons strikt houden.

Hier kunt dit regelement inzien en downloaden

Acnes Foundation op Facebook

De Acnes Foundation heeft een eigen Facebook pagina. Hier doen wij berichtgeving omtrent de Acnes Foundation, Zoals wanneer er een nieuw blog van een van de deelnemende artsen uit het Acnes Foundation Netwerk online staat, of als er nieuwe ontwikkeling binnen het netwerk zijn. De Acnes Foundation en de samenwekende Zorg Centra uit het Acnes Netwerk publiceren alleen op deze facebookpagina. Met alle overige pagina's en/of fora heeft de Acnes Foundation geen enkele samenwerking en zijn de daarop geplaatste berichten geheel en al voor rekening van de beheerders hiervan.

Search