ACNES NETWERK CENTRUM
Laurentius Ziekenhuis

Het Acnes Team van het Laurentius Ziekenhuis

Dr. Jeroen Heemskerk
Dr. Jeroen HeemskerkChirurg
Patiënten met onbegrepen of onvoldoende behandelde buikpijn, vormen al jaren een uitdaging binnen de chirurgische praktijk. In geval van ACNES is daar gelukkig vaak wat aan te doen. Op dit moment beschikken we echter nog steeds niet over de ideale oplossing. Onze zoektocht naar effectievere en minder invasieve behandelmethoden heeft al heel wat verbetering opgeleverd, maar ik ben ervan overtuigd dat het nog beter en minder invasief kan. Daar werken we hard aan.
 Sofie AF Fransen
Sofie AF FransenChirurg
Gastrointestinale, oncologische en buikwandchirurgie. Gepromoveerd op minimaal invasieve (Single port) chirurgieVeel patiënten met ACNES voelen zich onbegrepen en ongehoord. Dat kan leiden tot frustratie en isolatie. Alleen door echt goed te luisteren naar patiënten, kan een optimale behandeling worden ingezet met de meeste kans op succes.
Dr. W.A. van Dijk
Dr. W.A. van DijkInternist
Dr. Jeroen Heemskerk
Dr. Jeroen HeemskerkKinderarts

Info over het Laurentius Ziekenhuis

Tekst volgt

Onze Aanpak bij Acnes

Op dit moment hebben we drie chirurgen die de primaire behandelaars zijn voor ACNES. Op indicatie worden internist of kinderarts gevraagd om patiënten mede te beoordelen.  De eerste stap in behandeling, is het stellen van een correcte diagnose. Een szorgvuldige anamnese en onderzoek zijn daarvoor onontbeerlijk. Indien de diagnose ACNES gesteld is, lijkt in verreweg het merendeel van patienten een zenuwblokkade de eerste keuze. We participeren in een wetenschappelijke multicenter studie waarin “blinde” infiltratie wordt vergeleken met echogeleide infiltratie. Het lijkt erg aannemelijk dat echogeleide blokkade tot een nauwkeuriger zenuwblok zou kunnen leiden en daardoor tot betere effectiviteit en minder bijwerkingen.

Indien infiltratie niet effectief is, is een open operatie waarbij de zenuw wordt doorgenomen de volgende stap. Daarvoor zijn meerdere operatietechnieken voor handen, dus ondanks een eerdere niet-geslaagde oppervlakkige operatie kan soms toch succesvol de pijn worden bestreden met een diepere operatie. We zijn in onderzoek verband bezig met het ontwikkelen van een minimaal invasieve (laparoscopische) operatie om hopelijk nóg effectiever en met minder schade de zenuwdoorsnijding te kunnen verrichten. Op dit moment kan die techniek nog niet op patiënten worden toegepast, maar we hopen daar over niet al te lange tijd binnen onderzoek verband wel mee te kunnen beginnen.

Wachttijden Laurentius Ziekenhuis bij Acnes.

De wachttijd tot aan de poli bedraagt normaliter circa 1 week. Indien u een duidelijke voorkeur heeft voor de ene of de andere chirurg, of indien u geboden bent aan een specifieke dag, kan het wel eens twee weken duren. Een zenuwblokkade (al dan niet echogeleid) kan meestal tijdens dat bezoek direct worden verricht. Indien een indicatie wordt gesteld voor een operatie, bedraagt de wachttijd normaliter circa 3 weken.

acnes logo

Stichting Acnes Foundation.

Vanadiumweg 11f

3812 PX Amersfoort

K.v.K. 70313342

 ING : NL 67 INGB 0008 1044 25

Onze Missie

We kunnen Acnes niet de wereld uithelpen, maar we kunnen wel helpen dat iedereen die door Acnes getroffen wordt, adequaat geholpen wordt. Dit kan door de zorgverleners te doordringen van het feit dat Acnes een bijzondere aandoening is en de diagnose op een simpele wijze kan worden gesteld. Daarnaast kunnen we  advies geven aan hen die de aandoening Acnes hebben waar centra zijn die Acnes behandelen.

Privacy

De Acnes Foundation hanteert met grote zorg een ieders privacy.

Vooruitlopend op de wetgeving, welke ingaat per 28 mei 2018 hebben wij een privacyregelement waaraan wij ons strikt houden.

Hier kunt dit regelement inzien en downloaden

Acnes Foundation op Facebook

De Acnes Foundation heeft een eigen Facebook pagina. Hier doen wij berichtgeving omtrent de Acnes Foundation, Zoals wanneer er een nieuw blog van een van de deelnemende artsen uit het Acnes Foundation Netwerk online staat, of als er nieuwe ontwikkeling binnen het netwerk zijn. De Acnes Foundation en de samenwekende Zorg Centra uit het Acnes Netwerk publiceren alleen op deze facebookpagina. Met alle overige pagina's en/of fora heeft de Acnes Foundation geen enkele samenwerking en zijn de daarop geplaatste berichten geheel en al voor rekening van de beheerders hiervan.

Search