AZ SINT-ELISABETH
Acnes netwerk

Het Acnes Team van het AZ Sint-Elisabeth

Dr Jeroen Demaegd
Dr Jeroen Demaegdanesthesist-pijnarts
Dr Geoffrey Debonnaire
Dr Geoffrey DebonnaireChirurg

AZ Sint-Elisabeth

Info over het AZ St. Elisabeth Zottegem en Acnes

In ons pijncentrum worden patiënten met ACNES behandeld door Dr Jeroen Demaegd. De patiënt wordt op de raadpleging gezien, alwaar de diagnose wordt gesteld en waar gestart wordt met het doorlopen van de behandelflowchart : dit start met de diagnostische infiltraties (die vaak ook therapeutisch werken) en in funktie van de noodzaak worden verdere therapieën (radiofrequentiebehandelingen op de lokale zenuwtakjes en/of of de dorsale ganglia van de betrokken zenuwen) tot (zo nodig) chirurgische interventies verricht (anterieure neurectomie, soms ook posterieure neurectomie). Hiervoor wordt samengewerkt met chirurg Dr Geoffrey Debonnaire. Samen maken zij deel uit van het Nederlands Landelijk ACNES netwerk en werken ze samen met de ACNES-foundation (Nederlandse patiëntenvereniging).

Onze Aanpak bij Acnes

De verrichtingen binnen het AZ Sint-Elisabeth bij de aandoening Acnes. 

Oorzaken van ACNES:

De precieze oorzaak van ACNES is onbekend. ACNES ontstaat vaak spontaan. Soms zijn er wel aanwijsbare oorzaken aanwezig ; ACNES ontstaat vaak na operaties of na trauma's waarbij de zenuwtakjes bekneld kunnen raken. 

Mogelijke oorzaken van ACNES zijn

- sportactiviteiten, zoals het trainen van de buikspieren.

- operatie aan de buik : bv. kijkoperaties, blindedarmoperaties, keizersnedes, baarmoederoperaties en galblaasoperaties

- verhoogde druk op de buikwand door zwangerschap of bevalling.

- mogelijk bestaat er een relatie tussen ACNES en het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS). Een deel van de ACNES-patiënten heeft een combinatie van PDS en ACNES. Na de diagnose PDS, wordt overigens niet altijd verder onderzocht, waardoor ACNES niet altijd vastgesteld en behandeld wordt.

Symptomen van ACNES:

ACNES kenmerkt zich door een buikpijn die kan variëren van een af en toe aanwezige milde, tot extreme onhoudbare pijn. Bij de meeste mensen met ACNES is er al langer sprake van buikklachten. Vaak komt ACNES aan één kant of op een specifieke plek voor. In sommige vallen is er sprake van dubbelzijdig ACNES. Je hebt dan zowel links als rechts een pijnpunt. Vaak zijn deze pijnpunten symmetrisch.

De buikklachten ontstaan vooral bij bewegingen waarbij de buikspieren gebruikt worden, zoals bukken, overeind komen, sporten en gebogen zitten. Bij ontspannen van de buikspieren neemt de pijn vaak af of verdwijnen de klachten geheel. 

Bekende symptomen van ACNES zijn :

- de pijn bevindt zich altijd op dezelfde plek en is vaak aan te wijzen met één vinger

- je hebt je soms een opgeblazen gevoel en minder eetlust.

- de pijn neemt toe bij volle blaas en volle darmen met ontlasting. Dit is een bekend symptoom van ACNES linksonder in de buik.

- er is een overgevoeligheid van het stukje buikhuid dat verbonden is met de beknelde zenuwtakjes. Soms is de huid juist minder gevoelig en voelt de huid slaperig of verdoofd.

Diagnose van ACNES:

De diagnose ACNES wordt vrijwel altijd gesteld aan de hand vanlichamelijk onderzoek. Hierbij test de arts het gevoel van de buikhuid (met een wattenstaafje kan de arts de gevoeligheid van de huid testen) en zoekt hij het pijnpunt of de pijnpunten op. De pijn bevindt zich altijd op dezelfde plaats. Veel patiënten kunnen met één vinger aanwijzen waar de pijn zit. 

Soms is er sprake van pijn aan de zijkant van de buik die je tot aan de ribbenboog voelt (LACNES : LAteral Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome). Dit heeft te maken met het verloop van de huidzenuw door de buik. De arts kan op sommige plekken drukken om te kijken hoe je hierop reageert. Het komt ook voor dat bepaalde plekken op de rug pijn veroorzaken wanneer je erop drukt. Dit komt doordat deze plekken in verbinding staan met de pijn in de buikwand.

Wachttijden Acnes behandeling AZ St. Elisabeth Zottegem

Tijden volgen z.s.m.

acnes logo

Stichting Acnes Foundation.

Vanadiumweg 11f

3812 PX Amersfoort

K.v.K. 70313342

 ING : NL 67 INGB 0008 1044 25

Onze Missie

We kunnen Acnes niet de wereld uithelpen, maar we kunnen wel helpen dat iedereen die door Acnes getroffen wordt, adequaat geholpen wordt. Dit kan door de zorgverleners te doordringen van het feit dat Acnes een bijzondere aandoening is en de diagnose op een simpele wijze kan worden gesteld. Daarnaast kunnen we  advies geven aan hen die de aandoening Acnes hebben waar centra zijn die Acnes behandelen.

Privacy

De Acnes Foundation hanteert met grote zorg een ieders privacy.

Vooruitlopend op de wetgeving, welke ingaat per 28 mei 2018 hebben wij een privacyregelement waaraan wij ons strikt houden.

Hier kunt dit regelement inzien en downloaden

Acnes Foundation op Facebook

De Acnes Foundation heeft een eigen Facebook pagina. Hier doen wij berichtgeving omtrent de Acnes Foundation, Zoals wanneer er een nieuw blog van een van de deelnemende artsen uit het Acnes Foundation Netwerk online staat, of als er nieuwe ontwikkeling binnen het netwerk zijn. De Acnes Foundation en de samenwekende Zorg Centra uit het Acnes Netwerk publiceren alleen op deze facebookpagina. Met alle overige pagina's en/of fora heeft de Acnes Foundation geen enkele samenwerking en zijn de daarop geplaatste berichten geheel en al voor rekening van de beheerders hiervan.

Search